EGITRON News

2009-09-30

M.E.P. Representation, articles and press notes

Articles and press notes announcing the Representation of M.E.P..

Floresta Mediterránea n.4
Jun/Jul 2009 (ano 2)
"Equipos para bodegas"

Enovitis n.17
Jul/Aug/Sept 2009
"EGITRON representa equipamento para adegas"

EuropaCork n.45
September 2009
"Tecnologia Punta"